Obrzędowość rodzinna utrwalona we frazemach gwarowych

Termin: 18.10.2021
Miejsce: ul. Gołębia 16 sala 42, MsTeams

Katedra Historii Języka i Dialektologii serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 18 października o godz. 15.00 w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali nr 42 z jednoczesnym przekazem zdalnym za pośrednictwem platformy MsTeams - zespół WP Katedra Historii Języka i Dialektologii (link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a184b38d0335b40c693f15c444741bd4c%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a2e9818-94da-47e1-8862-f1aef8463bb4&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb)
 
Referaty wygłoszą

1.mgr Paulina Karpeta, Obrzędowość rodzinna utrwalona we frazemach gwarowych pogranicza małopolsko-mazowieckiego
oraz
2. Giuliano Gajetti (MA), Semantic correlation and semantic disambiguation: a possible development of the Slavic Thunder god theonym

prof. dr hab. Renata Przybylska
Kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii

 

Data opublikowania: 08.10.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski