O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Termin: 18.01.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Historii Języka i Dialektologii serdecznie zaprasza na zebranie naukowe w poniedziałek 18 stycznia o godz. 15.00 na platformie MSTeams.


Podczas zebrania mgr Patryk Wiśniewski wygłosi referat


"O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej".

Link do zebrania: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a184b38d0335b40c693f15c444741bd4c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8a2e9818-94da-47e1-8862-f1aef8463bb4&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

prof. dr hab. Renata Przybylska
Kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii

 

Data opublikowania: 11.01.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski