Polskie kulinaria: pieczywo w słowniku staropolskim

Termin: 14.12.2020
Miejsce: Internet

Katedra Historii Języka i Dialektologii serdecznie zaprasza na zebranie naukowe w najbliższy poniedziałek 14 grudnia o godz. 15.00 na platformie MSTeams. Podczas zebrania prof. dr hab. Renata Przybylska i dr Sylwia Przęczek-Kisielak wygłoszą referat "Polskie kulinaria: pieczywo w słowniku staropolskim".

prof. dr hab. Renata Przybylska
Kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii

Link do zebrania: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a184b38d0335b40c693f15c444741bd4c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8a2e9818-94da-47e1-8862-f1aef8463bb4&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d

Data opublikowania: 08.12.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski