Słowiańska frazeologia gwarowa

Termin: 03.10.2015 - 04.10.2015

Frazeologia gwarowa jest działem językoznawstwa słabo zbadanym, dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą temu zagadnieniu (traktujemy je dość szeroko, także z uwzględnieniem przysłów). Temat – Słowiańska frazeologia gwarowa jest dość ogólny i otwiera perspektywy badań nad gwarami polskimi i innych języków słowiańskich, również w aspekcie porównawczym. Oczekujemy nie tylko analiz konkretnego materiału, ale też wypowiedzi teoretycznych.

 

 

Komitet programowy:                                                                                  Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj (UJ)                                                     Dr hab. Kazimierz Sikora

Prof. dr hab. Stanisław Koziara (UP)                                                  Dr Maciej Rak

Prof. dr hab. Andrzej M. Lewicki (UMCS)

Prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)

Prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN)

 

Informacje;  formularz zgłoszenia

Data opublikowania: 01.12.2014
Osoba publikująca: Janusz Smulski