Słowiańska frazeologia gwarowa II

Termin: 11.10.2019 - 12.10.2019

W 2015 r. odbyła się konferencja Słowiańska frazeologia gwarowa. Po czterech latach wracamy do tego tematu, bowiem ten dział słowiańskiej dialektologii w pełni na to zasługuje. Frazeologię traktujemy dość szeroko, też z uwzględnieniem przysłów i frazemów. Ogólność tematu otwiera szerokie perspektywy badań także w aspekcie porównawczym. Oczekujemy zarówno analiz konkretnego materiału, jak i wypowiedzi teoretycznych.  

 

 

 

Komitet programowy:          
Prof. dr hab. Alexander Bierich (Uniwersytet w Trewirze, Niemcy)
Prof. dr hab. Valerij M. Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy)
Prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)                                                               
Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS)                                       
Prof. dr hab. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Formularz zgłoszenia >> ; Informacja po polsku>> ; Informacja po rosyjsku >>


Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Rak
Mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska
Mgr Olga Radziszewska

Data opublikowania: 20.11.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski